Ontwikkeling Groene Gordel Hoogvliet Wonen | 2009

In Hoogvliet (Rotterdam) wordt sinds begin jaren ’90 van de vorige eeuw gewerkt aan de herstructurering. Naast de stedenbouwkundige aanpak wordt ook de openbare ruimte verbeterd: de complete woonomgeving ondergaat een transformatie. Nieuwe voorzieningen zoals een campus geven de wijk een nieuw elan en versterken de sociale cohesie. Hoogvliet is daarnaast een zeer groene deelgemeente en dit dient verder ontwikkeld en bestendigd te worden. In de toekomst wonen de bewoners in een deelgemeente met landelijke groene kenmerken en óók stedelijke voorzieningen.

Herstructureringsambities

Hoogvliet wil de verschillende projecten van de Groene Gordel in onderling verband uitvoeren. Hierbij zal niet alleen moeten worden gekeken naar de functie ´groen in de wijk´, maar wordt ook een koppeling gelegd met de herstructureringsambities. Groen is onderdeel van de leefomgeving van het nieuwe Hoogvliet.

Public Result ondersteunde de deelgemeente Hoogvliet  tussen 2007 en 2009 bij de ontwikkeling van de Groene Gordel. Het gaat onder andere om beleidsmatige en ambtelijke ondersteuning, het voeren van het projectsecretariaat en de projectleiding (specifiek Noordrand Groene Gordel).

In navolging van de inhoudelijke adviesondersteuning  heeft Public Result het procesmanagement van de ontwikkeling van de Groene Gordel verzorgd. Public Result was in de rol van procesmanager verantwoordelijk voor het opzetten van de programmaorganisatie en ondersteunde de deelgemeente daarnaast ook inhoudelijk bij de ontwikkeling van de Groene Gordel.

Nieuws

Werken bij Public Result?