Wijkcreator Zwerfafval Wijkenaanpak

Gemeenten vervullen, als beheerder van het grootste deel van de openbare ruimte, een centrale rol in de aanpak van zwerfafval. Zij ontvangen hierbij ondersteuning vanuit het ‘impulsprogramma zwerfafval’ van VROM (Agentschap NL / SenterNovem), VNO-NCW (Stichting Nederland Schoon) en de VNG. Dit programma is vooral gericht op een schone uitstraling, vernieuwende aanpak, maatwerk, uitrollen van best practices en bevorderen van lokale samenwerking.

De Wijkcreator is een instrument waarmee gemeenten op wijkniveau bepaalde vraagstukken kunnen aanpakken. De Wijkcreator heeft zich gevormd in de praktijk van de wijkenaanpak door Public Result. Public Result heeft ervaring opgedaan met deze aanpak en onderdelen daarvan met een aantal krachtwijken en specifieke thema’s, zoals de ontwikkeling van een brede buurtschool, een economisch programma voor een wijk en een gezondheidsakkoord voor krachtwijken.

De WijkCreator biedt gemeenten handvatten om de partners in de wijk effectief te betrekken door een aanpak te ontwikkelen die aansluit op de specifieke identiteit van de wijk: het DNA. De analyse van het DNA van de wijk (problemen en kansen) vormt de basis van een gezamenlijke ambitie en het creëren van een doorbraak. Met behulp van de WijkCreator maken partijen met elkaar niet-vrijblijvende afspraken over de aanpak gedurende een langere periode waarbij de eerste resultaten snel zichtbaar zijn.

In het kader van het ‘impulsprogramma zwerfafval’ is Public Result gevraagd een instrument te ontwikkelen waarmee gemeenten zelfstandig de problematiek van zwerfafval voortvarend ter hand kunnen nemen. De WijkCreator vindt dus nu een nieuwe toepassing in de aanpak van zwerfafval. Door middel van pilots is de WijkCreator Zwerfafval samen met enkele gemeenten verder geoptimaliseerd. Het Werkdocument voor gemeenten vindt u hier.

Het participatie-receptenboek zwerfafval is hieronder te vinden in pdf.

Nieuws

Werken bij Public Result?