Resultaatdocumenten Caribisch NL Wonen

Sinds 10 oktober 2010 zijn Bonaire, St. Eustatius en Saba openbare lichamen die als bijzondere gemeenten functioneren binnen Nederland. Met de verandering van de bestuurlijke status zijn de Bestuurscolleges van de eilanden verantwoordelijk voor de Publieke Gezondheid en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).

GGD Den Haag

De GGD Den Haag is gevraagd door het Ministerie van VWS om de Bestuurscollege op de Caribisch Nederland te ondersteunen bij de uitvoering van de Publieke Gezondheid en de implementatie van de GHOR. Er is hiervoor een dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen het Ministerie van VWS en de GGD Den Haag. Deze loopt van januari 2012 tot januari 2014.

In het voorjaar van 2013 heeft Public Result in opdracht van de GGD Den Haag een resultatendocument van deze DVO opgesteld, ten behoeve van het voortgangsoverleg met het Ministerie van VWS.

In het document komen de resultaten en ontwikkelingen van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst tot nu toe terug. Onderdeel van het resultatendocument zijn programmaposters, waarin de aanpak op elk thema (GHOR, seksuele gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg) schematisch wordt weergegeven en één overkoepelende programmaposter. Voorts is een oplegbrief en samenvattende oplegnotitie opgesteld.

In een vervolg is dit resultatendocument uitgewerkt in een drietal documenten, waarin de resultaten per eiland worden weergegeven en zijn geactualiseerd met de meest recente ontwikkelingen.

Bij het naderen van het einde van de DVO is ten slotte een eindevaluatie opgesteld van de verrichte inzet en de bereikte resultaten. Voor elk eiland zijn de belangrijkste resultaten op verschillende thema’s inzichtelijk gemaakt en geëvalueerd.

Nieuws

Gekoppelde instrumenten
Alle instrumenten

Werken bij Public Result?