Beleidsbrief Gezondheidsmonitor Zorg

Om inzicht te geven in de actuele gezondheidssituatie van de Haagse bevolking en richting te geven aan het gezondheidsbeleid geeft de GGD de Haagse Gezondheidsmonitor uit. Deze monitor verschijnt eens per vier jaar, in 2014 is de meest recente monitor verschenen. Op basis van deze gezondheidsmonitor wordt advies uitgebracht middels een beleidsbrief aan de gemeente Den Haag om richting te geven aan haar gezondheidsbeleid voor de komende jaren.

Voor het opstellen van een begeleidende beleidsbrief is eind 2013 een werkgroep opgericht. In opdracht van de gemeente Den Haag heeft Public Result deze werkgroep ondersteund door de inhoudelijke opbrengsten van de bijeenkomsten van de werkgroep te structureren en te vertalen tot een toegankelijke, beknopte en door de werkgroep gedragen beleidsbrief bij de Haagse Gezondheidsmonitor. Dit is gedaan middels notulering van de bijeenkomsten, het destilleren van rode draden en het verwerken van de geleverde input.

Nieuws

Gekoppelde instrumenten
Alle instrumenten

Werken bij Public Result?