Optimalisering Projectmatig werken Osdorp Wijkenaanpak

Osdorp is een van de 14 stadsdelen van Amsterdam. In dit stadsdeel heeft een grote herinrichtingsopgave van het grondgebied plaatsgevonden. Om die reden was in het jaar 2003/2004 de afdeling Projecten (sector Wonen/Werken) belast met het realiseren van het projectmatig werken in de projecten. De spelregels hiervoor waren duidelijk opgesteld, maar dit heeft niet geleid tot daadwerkelijk projectmatig werken in de projecten. Voor het stadsdeel Osdorp is het belangrijk om het projectmatig werken goed te organiseren, om de stedelijke vernieuwing beter tot uitvoer te brengen.

Public Result heeft een advies geschreven met hierin een analyse van de toenmalige wijze van projectmatig werken en een voorstel voor optimalisering. Dit advies is in december 2006 voorgelegd aan het stadsdeel Osdorp.

Naar aanleiding hiervan is onder andere de memo optimalisering projectmatig werken verschenen.

Nieuws

Gekoppelde instrumenten
Evaluatie Alle instrumenten
Gerelateerde projecten
Alle projecten

Werken bij Public Result?