Aanpak Paul Krugerlaan Economische structuurversterking, Wijkenaanpak

paul krugerlaanDe Paul Krugerlaan is een multiculturele winkelstraat in de krachtwijk Transvaal in Den Haag. De laan had lange tijd onvoldoende aantrekkingskracht voor een een breed publiek. De laan kende problemen op het gebied van onder andere veiligheid, illegaliteit, afval en van de architectuur uit begin 19e eeuw was niet veel meer te zien. Toch is de laan één van de dragers van de sociaal-economische structuur van de krachtwijk Transvaal. De gemeente Den Haag heeft in 2008 dan ook in samenwerking met Staedion afspraken gemaakt om het voortouw te nemen in de herontwikkeling en revitalisering van Transvaal. De revitalisering van de Paul Krugerlaan was daarin als één van de belangrijkste pijlers.

Public Result heeft de gemeente ondersteund bij het opstellen van een Plan van Aanpak voor de Paul Krugerlaan, samen met ondernemers,vastgoedeigenaren en investeerders.

Het Plan van Aanpak bestrijkt een breed gebied: van maatregelen op het gebied van leefbaarheid en handhaving, tot een nieuw brancheringsplan, een gevelplan met subsidieregeling, een marketing- en promotieplan en meer ondersteuning voor de winkeliers.

Eind voorjaar 2009 is begonnen met de doorstart van de ontwikkeling van de Laan. Basis hiervoor was het ontwikkelde gevelplan voor de panden in combinatie met een duurzame economische vitalisatie.

Public Result heeft in 2012 een evaluatiedocument opgesteld voor de uitgevoerde werkzaamheden in het kader van het ‘Projectdocument Paul Krugerlaan’. Door de gerealiseerde output te spiegelen aan de eerder geformuleerde uitgangspunten en prioriteiten is een helder beeld geschetst van de mate waarin de in 2009 gestelde ambities zijn behaald.

Nieuws

Werken bij Public Result?