Prestatieafspraken gemeente Lingewaard Wonen

In de periode 2005-2007 heeft Public Result in samenwerking met SAD voor de gemeente Lingewaard de Nota Wonen 2007-2015 opgesteld. De gemeente Lingewaard kende vooral tot 2010 nog een aanzienlijke woningbouwtaakstelling in het kader van de verstedelijkingsafspraken voor de Stadsregio Arnhem-Nijmgen (2.800 woningen). Deze woningbouw vindt vooral in Huissen plaats. In de andere kernen (Bemmel, Gendt, Angeren, Doornenburg en Haalderen) is het woningbouwprogramma afgestemd op de lokale behoefte.

Kwantitatief en kwalitatief woningbouw¬programma

Voor elke kern is – op basis van de uitkomsten van woningmarktonderzoek – een kwantitatief en kwalitatief woningbouw¬programma opgesteld. Andere onderwerpen in de woonvisie zijn de woonruimteverdeling, het beleid ten aanzien van de bestaande woningvoorraad, wonen-zorg-welzijn, de leefbaarheid in de kernen en de samenwerking tussen gemeente, de woningcorporaties en marktpartijen. De woningcorporaties zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Nota Wonen. In het verlengde van de Nota Wonen heeft Public Result/SAD prestatieafspraken opgesteld voor de gemeente en de woningcorporaties.

Nieuws

Gekoppelde instrumenten
Gebiedsdoorlichting Alle instrumenten
Gerelateerde projecten
Alle projecten

Werken bij Public Result?