Procesbegeleiding toezicht gas en elektra installaties Wonen, welzijn en zorg

In februari 2004 heeft Minister Dekker van VROM een informerende brief verstuurd naar de Tweede Kamer over de toezicht op gas- en elektra-installaties. De brief vermeldde als belangrijkste afspraken dat alle eigenaren van woningen ervoor moeten zorgen dat zij beschikken over een veilige gas- en elektra-installatie.

Voor de meeste risicovolle woonpanden kwam er in eerste instantie een verplichte keuring. Verder hebben partijen een stelsel van gecertificeerde keuringen nader uitgewerkt. Gemeenten waren bereid om onder strikte voorwaarden het toezicht op deze keuringen als nieuwe taak op zich te nemen.

Public Result heeft eind 2003 de betrokken partijen (VROM en de VNG) ondersteund bij het inhoudelijk overleg in aanloop tot deze brief.

Nieuws

Over kennisgebied Wonen, welzijn en zorg

Wonen, welzijn en zorg

Tegenwoordig hebben gemeenten een sleutelrol in het samenspel van wonen, welzijn en zorg. Zij hebben minder budget ter beschikking, maar zijn wel verantwoordelijk voor goede zorg v...

Lees verder >
Gekoppelde producten
Alle producten
Gerelateerde projecten
Alle projecten