Procesmanagement Haagse Economie Economische structuurversterking, Verduurzaming bedrijventerreinen

Den Haag wordt steeds meer een cultureel en zakelijk dienstencentrum. De stad is van oudsher gastheer van tal van (internationale) instituten op het gebied van politiek, bestuur en rechtspraak. Tevens is Den Haag een vestigingsplaats voor een aantal grote instanties op het gebied van zakelijke en financiële dienstverlening, ICT, telecommunicatie, toerisme en cultuur. De Directie Stedelijke Ontwikkeling ontwikkelt en voert de grote stedelijke projecten in de stad uit als het gaat om verouderde bedrijventerreinen, centrumprojecten en de oude woonwijken.

Haagse economische beleid

Dit kan niet zonder een goede visie op de detailhandel in de stad, de kantorenmarkt, de leisuremarkt, het toerisme, de kleinschalige bedrijvigheid. Dit zijn kwesties die voor de stad als geheel van belang zijn, maar ook in hun uitwerking naar de verschillende stedelijke gebieden van relevant zijn.

De afdeling Economie en Voorzieningen is binnen de directie Stedelijke Ontwikkeling verantwoordelijk voor dit economische beleid. Public Result is in het eerste kwartaal van 2003 betrokken geweest bij de ontwikkeling van de verdere strategische inzet voor het Haagse economische beleid (Impuls Haagse Economie).

Nieuws

Gekoppelde instrumenten
Interim Alle instrumenten
Gerelateerde projecten
Alle projecten

Werken bij Public Result?