Projectleider Meerjarenprogramma Grondbedrijf gemeente Westland Wonen, welzijn en zorg | 2009

Het Westland is bekend vanwege de glastuinbouw. De gemeente Westland heeft dan ook bijzondere projecten in haar portefeuille, zoals de reconstructie van glastuinbouwgebieden en veel bedrijventerreinen. Ook zijn er bijzondere woningbouwprojecten, zoals Westlandse Zoom. Westland is een gemeente die in 2004 samengevoegd is uit vijf andere gemeenten en dit brengt uitdagingen met zich mee. Alle projecten van deze gemeenten zijn nu samengevoegd en een overzicht wordt jaarlijks gepresenteerd in het Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG).

Totstandkoming van het MPG

Bij dit proces van totstandkoming van het MPG is de belangrijkste opgave het herzien van de ramingen en de grondexploitaties. Bij deze actualisatie zijn meerdere afdelingen van de gemeente betrokken.

In 2008 heeft Public Result een projectleider geleverd voor de totstandkoming van het MPG. Vanaf oktober 2009 is vervolg gegeven aan deze opdracht, maar nu in de vorm van een procesbegeleider.

Klik hier voor het MPG Gemeente Westland

Nieuws

Over kennisgebied Wonen, welzijn en zorg

Wonen, welzijn en zorg

Tegenwoordig hebben gemeenten een sleutelrol in het samenspel van wonen, welzijn en zorg. Zij hebben minder budget ter beschikking, maar zijn wel verantwoordelijk voor goede zorg v...

Lees verder >
Gekoppelde producten
Alle producten
Gerelateerde projecten
Alle projecten