Projectleiding Ambulance Dienst M-H Wonen, welzijn en zorg

Begin 2004 heeft het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling voor de Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Hollands Midden besloten te komen tot een Regionale Ambulance Dienst (RAD). Vijf ambulancediensten in de regio moesten per 1 juli 2004 opgaan in één nieuwe regionale ambulancedienst. Doelstellingen van een RAD waren een betere ambulancezorg en veiligheid voor de burger, maar ook efficiencyverbetering. Deze efficiencyverbetering trad op als gevolg van schaal- en kwaliteitsvoordelen.

In opdracht van de directie CPA heeft Public Result tijdelijk de posities van projectleider en projectsecretaris RAD ingevuld, met als resultaat een operationele RAD Hollands Midden per 1 juli 2004.

 

Deze efficiencyverbetering trad op als gevolg van schaal- en kwaliteitsvoordelen.

In opdracht van de directie CPA heeft Public Result tijdelijk de posities van projectleider en projectsecretaris RAD ingevuld, met als resultaat een operationele RAD Hollands Midden per 1 juli 2004.

Nieuws

Over kennisgebied Wonen, welzijn en zorg

Wonen, welzijn en zorg

Tegenwoordig hebben gemeenten een sleutelrol in het samenspel van wonen, welzijn en zorg. Zij hebben minder budget ter beschikking, maar zijn wel verantwoordelijk voor goede zorg v...

Lees verder >
Gekoppelde producten
Interim Alle producten
Gerelateerde projecten
Alle projecten