Maatschappelijke accommodaties Gemeente Katwijk Wonen, welzijn en zorg

In het kader van de Brede Structuur Visie is de gemeente Katwijk bezig met verschillende maatschappelijke accommodatievraagstukken. Er wordt een integraal accommodatiebeleid opgesteld en er zijn verschillende projecten gestart zoals een inhoudelijk bibliotheekconcept voor de bibliotheek in Katwijk, de realisering van een multifunctioneel wijkcentrum in het voormalige gemeentehuis in de kern Rijnsburg en de realisatie van een volwaardig cultuurpodium in Katwijk. Deze projecten worden uitgevoerd door de projectleider van de gemeente Katwijk.

Projectondersteuning

Public Result biedt projectondersteuning t.b.v. de projectleider maatschappelijke accommodaties van de gemeente Katwijk. De taken van de projectondersteuner bestaan onder andere uit het verrichtten van inhoudelijke taken binnen een project, het mede bewaken van de projectvoortgang en voorbereiden van voortgangsrapportages, het verzorgen van de projectadministratie, organiseren van expertise van andere afdelingen en het verzorgen van de secretariële ondersteuning van de interne en externe overlegstructuren.

Nieuws

Over kennisgebied Wonen, welzijn en zorg

Wonen, welzijn en zorg

Tegenwoordig hebben gemeenten een sleutelrol in het samenspel van wonen, welzijn en zorg. Zij hebben minder budget ter beschikking, maar zijn wel verantwoordelijk voor goede zorg v...

Lees verder >
Gekoppelde producten
Alle producten