Quick Scan gewenste huisvestingssituatie welzijnsinstelling Wonen

Voor een welzijnsinstelling in de één van de grote gemeenten voert Public Result een quick scan uit ten behoeve van de gewenste huisvestingssituatie. voetbal

Daarvoor wordt rekening gehouden met actuele ontwikkelingen, zoals gemeentelijke bezuinigingen, gebruik van het aanwezige maatschappelijk vastgoed in de omgeving, de publieksgerichte activiteiten maar ook de kantoorhuisvesting van de betreffende welzijnsorganisatie.

Voorzieningenclusters in de wijken

Daarnaast wordt er een verkenning gemaakt van mogelijke voorzieningenclusters in de wijken, een globale beoordeling van de geschiktheid van de huidige huisvesting en een verkenning van andere relevante accommodaties in de omgeving. Dit mondt uiteindelijk uit in een strategisch advies voor de huisvestingsstrategie, met aanbevelingen voor eventuele af te stoten / her te bestemmen vestigingen.

Nieuws

Gekoppelde instrumenten
Alle instrumenten

Werken bij Public Result?