Regionaal beleidskader huisvesting internationale werknemers Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen Huisvesting arbeidsmigranten

Resultaten in het kort

• 1 Regiodag met 18 bestuurders
• 1 regionaal congres met bijna 100 kijkers (live)
• 1 werkbezoek aan Emmerich
• 1 integraal regionaal beleidskader
• 6 speerpunten
• 13 bouwstenen

 

Over dit project

Onbekend maakt onbemind

De Groene Metropoolregio heeft een bloeiende economie van veel bedrijven in diverse stuwende sectoren als de fruitteelt, (glas)tuinbouwsector, logistiek (inclusief distributie), bouw, en industrie. Dit betekent ook dat de regio in grote mate afhankelijk is van de inzet van internationale werknemers (arbeidsmigranten) om de economie in de benen te houden. Of het nu gaat om de aardbeien die in de winkel liggen of het pakketje dat wordt thuisbezorgd, altijd komen er internationale werknemers aan te pas. Helaas worden zij niet altijd onder goede omstandigheden gehuisvest. Zo ook niet in de Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen.

 

Ondanks dat internationale werknemers niet in elke regiogemeente werken, maakt wel iedere regiogemeente gebruik van het werk dat door de internationale werknemers in de regio wordt verzet. De 18 gemeenten van de Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen hebben daarom de handen ineen geslagen om samen voldoende huisvesting van goede kwaliteit voor internationale werknemers die in de regio werken te faciliteren. Met deze ambitie willen de regiogemeenten internationale werknemers een goed vestigings- en leefklimaat bieden.

Een integraal beleidskader: samen de lat leggen

Om samen de ambitie te realiseren, hebben de regiogemeente in samenwerking met Public Result een integraal en gedragen beleidskader opgesteld. Het beleidskader biedt meer dan alleen handvatten voor de kwaliteit van huisvesting en besteedt ook aandacht aan beheer, communicatie met omwonenden én internationale werknemers en sociale aspecten zoals de behoefte van internationale werknemers om zich te blijven ontwikkelen en hun toegang tot maatschappelijke en medische voorzieningen. Met het beleidskader leggen de regiogemeenten de lat waaraan marktpartijen moeten voldoen als zij nieuwe huisvesting in de regio willen realiseren en zetten zij de stip op de horizon waar alle regiogemeenten, op hun eigen tempo, naartoe werken om samen voldoende huisvesting van goede kwaliteit voor internationale werknemers te faciliteren en de negatieve effecten van het waterbed maximaal te beheersen (level playing field).

 

Dit neemt echter niet weg dat regiogemeenten te allen tijde over hun eigen beleid en aard en omvang van de huisvesting gaan. Het beleidskader schetst de uniforme regionale spelregels, de individuele regiogemeente gaat over de specifieke invulling binnen de eigen gemeentegrenzen. Het beleidskader doet daarmee recht aan de verschillende tempo’s en verschillende karakteristieken tussen subregio’s en regiogemeenten.

 

Het beleidskader is tot stand gekomen in nauwe coproductie met werkgevers, uitzendbureaus, huisvesters en andere stakeholders door middel van interviews, een regiodag met bestuurders, een regionaal congres georganiseerd door de provincie Gelderland (wilt u het congres terugkijken, zie de video onderaan de pagina) en een focusgroep.

 

Het regionaal beleidskader bestaat uit 13 maatregelpakketten (bouwstenen), verdeeld over 6 programmalijnen:

  • Voldoende aanbod en kwaliteit
  • Registratie en informatie
  • De internationale werknemer centraal
  • Communicatie en participatie
  • Controle en handhaving
  • Governance

 

Public Result heeft in de rol van projectleider de regiogemeenten ondersteund in het opstellen van het beleidskader. Dit gebeurde door middel van 4 op maat gemaakte stappen.

 

Lees ook onze blogs over de vijf bouwstenen!

Nieuws

Werken bij Public Result?