Agenda maatschappelijke ondersteuning Wonen

Een grote gemeente in Nederland streeft via verschillende lijnen naar een effectiever en efficiënter aanbod van zorg en welzijn. Een belangrijke rode draad is het streven naar een grotere inzet van vrijwilligers. De aandacht van de gemeente richt zich op dit moment vooral op de ‘zorgvrijwilliger’: vrijwilligers die zich bezighouden met activiteiten op het snijvlak van maatschappelijk ondersteuning en zorg. Voorbeelden zijn vrijwilligers die vrijwillige thuishulp leveren of zorg bij algemene hulpdiensten, buddyzorg, bezoekdiensten voor dementerenden, gehandicapten en chronisch zieken en maatjesprojecten.

In voorbereiding op deze ontwikkelingen heeft Public Result in 2012 in opdracht van de gemeente enkele scenario’s ontwikkeld en ondersteuning verleend bij de doorontwikkeling naar een uitvoeringsagenda. De resultaten van deze acties zijn verwerkt in een verkennende notitie.

Nieuws

Werken bij Public Result?