Sociaal-economische analyse (SWOT) Harlingen en Waadhoeke Economische structuurversterking

De gemeenten Harlingen en Waadhoeke willen gezamenlijk invulling geven aan de ambities om sociaal economisch vitaal te blijven en de ontwikkelkansen optimaal te benutten.  Gelegen in Noordwest-Friesland nabij Leeuwarden, 5 kwartier rijden van Amsterdam en met beschikking tot de haven van Harlingen vormen de beide gemeenten een omvangrijke speler in de regionale economie. Om de werkgelegenheid te behouden en te vergroten en werknemers aan de arbeidsmarkt te binden is het van belang te innoveren in de stuwende sectoren.   Voor het opstellen van een sociaal-economische SWOT-analyse van Harlingen en Waadhoeke, in coproductie met de stakeholders, maken de gemeenten gebruik van de Economische Transformatiemonitor (ETM). Met de ETM zijn scenario’s voor economische groei opgesteld op basis van maximale economische potentie voor de gemeente binnen de sterke sectoren. Deze zijn terugvertaald naar o.a. de arbeidsproductiviteit en de benodigde werkgelegenheid in de toekomst. Met het instrument wordt ook een beeld geschetst van de concrete stappen die genomen kunnen worden om de (maximale) potentie te realiseren.

Samenwerking tussen de 3 O's

Daarbij zijn er interviews gevoerd met sleutelfiguren en is er een enquête uitgezet onder ondernemers en vertegenwoordigers vanuit onderwijs en overheid met een respons van bijna 400. Het verzamelde materiaal is tot leven gebracht in twee kansenversnellers, een beproefd instrument van Public Result om het materiaal in een interactieve bijeenkomst te delen.

Diverse interactieve werkmethoden zorgen er in de kansenversnellers voor dat het beeld van de SWOT analyse in een levende dialoog wordt gedeeld en aangescherpt. Dit resulteert in ambities waar de betrokken partijen gezamenlijk de schouders onder zetten. Het eindproduct is een SWOT rapportage inclusief acties op hoofdlijnen die de basis vormt voor het economisch actieplan van beide gemeenten.

Potenties in Noordwest-Friesland

De beide gemeenten in Noordwest-Friesland beschikken over een BRP van ruim  € 1,2 miljard euro en worden gekenmerkt door innovatieve parels in de agrarische en maritieme sector, bouw, maakindustrie, logistiek en toerisme. Daarnaast zorgt de relatief grote aanwezigheid van het MKB voor een diversiteit aan samenwerkingen en ontwikkelkansen, zowel binnen als buiten de regio. Om de potenties maximaal te benutten zijn er wel 3900 extra arbeidskrachten nodig; het merendeel vanuit de vervangingsvraag.  De kracht van de SWOT-analyse is de coproductie met de stakeholders uit de 3 O’s om zo de gezamenlijke uitdaging van arbeidskrachten op te pakken. Samen met de gemeenten wordt er gewerkt aan een balans van de verschillende aspecten van de sociaal economische vitaliteit in de regio. Dit betreft economische groei, leefbaarheid en geluk, maar ook bedrijventerreinen en het woon- en vestigingsklimaat.

 

 

 

 

 

Werken bij Public Result?