Stroomlijning veiligheidsmonitors Regionale investeringsagenda

In de maanden augustus en september 2004 heeft de afdeling Grotestedenbeleid van het Ministerie van Binnenlandse zaken en de directie politie het project stroomlijning veiligheidsmonitors uitgevoerd.

Monitor op wijkniveau

Bureau de Boer en Public Result heeft het project met advieswerk ondersteund onder andere door het inventariseren van standpunten van gemeenten en politieregio’s over inhoud, organisatie en financiering van de monitor en het opstellen van diverse modellen voor het invullen van deze monitor op wijkniveau.</p>

Nieuws

Gekoppelde instrumenten
Alle instrumenten
Gerelateerde projecten
Alle projecten

Werken bij Public Result?