Stroomlijning veiligheidsmonitors Stedelijke netwerken

In de maanden augustus en september 2004 heeft de afdeling Grotestedenbeleid van het Ministerie van Binnenlandse zaken en de directie politie het project stroomlijning veiligheidsmonitors uitgevoerd.

Monitor op wijkniveau

Bureau de Boer en Public Result heeft het project met advieswerk ondersteund onder andere door het inventariseren van standpunten van gemeenten en politieregio’s over inhoud, organisatie en financiering van de monitor en het opstellen van diverse modellen voor het invullen van deze monitor op wijkniveau.</p>

Nieuws

Over kennisgebied Stedelijke netwerken

Stedelijke netwerken

Een stad is een knooppunt waar mensen wonen, werken en leven. Het is een belangrijke motor voor de economie; steden zijn de plekken waar mensen meer da...

Lees verder >
Gekoppelde producten
Alle producten
Gerelateerde projecten
Alle projecten