Transitieatlas onderwijs Goeree-Overflakkee Krimp & Bevolkingstransitie, Onderwijs

Op Goeree-Overflakkee neemt het aantal leerlingen in het primair onderwijs af. Om de kwaliteit van het onderwijs ook in de toekomst te waarborgen hebben de gemeente besloten de Transitieatlas primair onderwijs uit te voeren.

Traditioneel wordt het onderwijs op het eiland gekenmerkt door verschillende denominatieve stromingen. De 30 basisscholen zijn verdeeld over 15 kernen. Dit biedt ouders veel keuzevrijheid, maar leidt ook tot relatief veel schoolbesturen.

Constructieve dialoog gevoerd over de gevolgen van leerlingendaling

Tijdens de interactieve bijeenkomst gehouden op 3 november 2015 is een constructieve dialoog gevoerd over de gevolgen van leerlingendaling.

Aangegeven wordt dat keuzes voor samenwerking of zelfstandige voortzetting om maatwerk en zorgvuldige afwegingen vraagt binnen het gedifferentieerd onderwijslandschap. Denominatie is namelijk volgens 70% voor ouders (zeer) belangrijk, maar een overgrote meerderheid (74%) geeft toch aan dat samenwerking in praktische of didactische zaken mogelijk is tussen denominaties.

Op basis van de stemresultaten zijn verschillende scenario's verwerkt in een eindrapport. Dit is opgeleverd aan de gemeente en is met de schoolbesturen besproken. Ook zijn de resultaten gepresenteerd voor het voltallige college van Goeree-Overflakkee.

De opbrengst van de transitieatlas vroeg om een bestuurlijke reactie en vervolg, die het startpunt markeert van een pragmatische samenwerking op een aantal gezamenlijke thema’s en de uitwerking van een aantal maatwerkpilots mogelijk maakt. Public Result is gevraagd deze bestuurlijke reactie op te stellen.

Om invulling te geven aan de bestuurlijke reactie is een ronde gemaakt langs alle betrokken schoolbesturen, -directies en de gemeente om concrete uitwerking, kansen en onmogelijkheden van partijen concreet in beeld te brengen. De notitie geeft op hoofdlijnen de inhoudelijke reacties op het rapport transitieatlas primair onderwijs weer. Daarbij is in beeld gebracht op welke onderwerpen de betrokken partijen met elkaar in gesprek willen gaan en hoe dit vervolg procesmatig vorm zou kunnen krijgen met een tijdspad, activiteiten en betrokkenen. Public Result begeleidt dit proces. Lees daarover hier meer.

Nieuws

Werken bij Public Result?