Uitvoering Regiodeal Zuid-Hollandse Delta Economische structuurversterking, Krimp & Bevolkingstransitie

Resultaten in het kort

• 4 programmalijnen
• Succesvol programmamanagement
• Uitvoeren van het programma van de regiodeal

 

Over dit project

Op 16 december 2020 is tijdens het Rijk-regio overleg met groot enthousiasme het uitvoeringsprogramma Regiodeal Zuid-Hollandse Delta geaccordeerd met steun van alle colleges in de regio, de provincie en alle betrokken ministeries. De vier plannen van aanpak die zijn opgesteld, en de omliggende infrastructuur, moeten goed functioneren. Public Result is gevraagd om tot zomer 2021 de Regiodeal op gang te brengen en als tijdelijke programmamanager op te treden.

 

Hiervoor hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Omschakeling van kick-off naar uitvoering
  • Versterking van de omliggende infrastructuur
  • Verankering van het uitvoeringsprogramma
  • Aanzet voor de strategische positionering van de regio
  • Uiteindelijke overdracht van het programmamanagement

Het resultaat van onze aanpak is terug te zien in verschillende aspecten:

  • De uitvoering van de vier plannen van aanpak aan de hand van de vier programmalijnen; agrifood, duurzaamheid, landschap en toerisme en onderwijs en arbeidsmarkt
  • Uitvoering van het programma met de governance en strategische context eraan gekoppeld
  • Het monitoren van de vooruitgang
  • De communicatie en marketing van de regiodeal
  • De financiële planning en control

 

Meer weten? https://regiozhd.nl/

Nieuws

Werken bij Public Result?