Versnelling woningbouw (-afspraken) Zaanstad Wonen | 2008

Voor de waterrijke gemeente Zaanstad met een grote woningbouwopgaaf en een schaarste aan ruimte, is het bouwen van voldoende woningen een dilemma. Het benutten van water voor stedelijke functies kan hiervoor een oplossing bieden. Wonen op het water is een uitgelezen kans om bijvoorbeeld nieuwe en unieke woonmilieus toe te voegen aan de woningmarkt. Wonen en werken op het water kent echter andere aandachtspunten dan reguliere gebiedsontwikkeling.
Thema’s die bijvoorbeeld spelen zijn waterkwantiteit en –kwaliteit, onroerend versus roerend goed en welke randvoorwaarden er spelen ten aanzien van het gebruiken van water als bouwgrond.

Uitgangspuntenkader voor ‘waterwonen'

Public Result heeft de gemeente ondersteund bij het opstellen van een uitgangspuntenkader voor ‘waterwonen’.

Public Result was verantwoordelijk voor het proces, o.a. door begeleiding van een integraal opgestelde gemeentelijke projectgroep en het betrekken van diverse interne en externe partijen bij het proces, en tevens voor het eindproduct.

In het vervolg is een onafhankelijke rapportage opgesteld over de versnelling van de woningbouw in het proces, de afspraken en de visie.

Daarnaast heeft Public Result de uitvoering ervan als woningbouwregisseur ter hand genomen. Met behulp van het door Public Result ontwikkelde Public Result Model (PRM) is een krachtenveldanalyse uitgevoerd.

Nieuws

Werken bij Public Result?