Woningbouwproductie Zwolle Wonen

De woningbehoefte in de gemeente Zwolle is volgens de woningbehoeftenprognose van 2001 geraamd op 800 tot 1000 woningen per jaar. De afgelopen periode is de jaarlijkse woningbouwproductie achter gebleven bij deze geraamde productie, waardoor het van belang is een (versnellings)impuls te geven aan de woningbouwproductie. In mei 2004 heeft de gemeente Zwolle het “Expertteam Grote Steden Beleid” gevraagd een bijdrage te leveren aan de versnelling van de woningbouwproductie waarbij specifiek aandacht zou worden besteed aan de samenwerking met de woningbouwcorporaties en andere partijen.

Second opinion op woningbouwproductie

De bijdrage van de experts bestond uit het verrichten van een “second opinion” over de wijze waarop door de gemeente de stedenbouwkundige begeleiding en voorbereiding van woningbouw in breedste zin plaatsvindt en het doorlichten van de wijze van samenwerken tussen de gemeente Zwolle en andere partijen.

Het volledige rapport kan worden opgevraagd bij Public Result.

Nieuws

Werken bij Public Result?