Werkconferentie Lingewaard woningbouwprogramma 2010-2020 Wonen, welzijn en zorg | 2009

In de gemeente Lingewaard bestond, mede naar aanleiding van de nieuwe verstedelijkingsafspraken tussen het Rijk en de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en de huidige economische recessie, de behoefte aan meer inzicht in de haalbaarheid van de voorgestelde woningbouwprogrammering. Door externe partijen en raadsleden door middel van een werkconferentie te betrekken bij de woningbouwprogrammering, is dit inzicht vergroot en is er daarnaast meer draagvlak ontstaan voor een gezamenlijke uitvoeringsstrategie.

In de werkconferentie zijn aan de orde geweest: het kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwprogramma, de duurzaamheid, levensloopgeschiktheid en flexibiliteit van het woningbouwprogramma en de rol van de verschillende partijen bij de realisering er van. Public Result heeft deze werkconferentie samen met de gemeente Lingewaard georganiseerd en heeft daarbij de rol van inhoudelijk voorzitter vervuld.

 

Nieuws

Over kennisgebied Wonen, welzijn en zorg

Wonen, welzijn en zorg

Tegenwoordig hebben gemeenten een sleutelrol in het samenspel van wonen, welzijn en zorg. Zij hebben minder budget ter beschikking, maar zijn wel verantwoordelijk voor goede zorg v...

Lees verder >
Gekoppelde producten
Alle producten