Zuidvleugelbeslisnotitie Stedelijke netwerken

Het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel (BPZ) heeft besloten dat er in juni 2006 een selectief en samenhangend pakket van maatregelen moest komen voor de ontwikkeling van de Zuidvleugel. Van belang hierbij is dat deze selectie tot stand komt onder een nieuw motto c.q. mission statement: "Het BPZ streeft naar een vitaal stedelijk netwerk Zuidvleugel van internationale allure, dat bestaat uit krachtige en goed bereikbare steden in een rijk en waardevol landschap". Het motto bundelt enkele invalshoeken: sterke steden, bereikbaarheid, rijk gevarieerd landschap (groen, water en milieu) en economische dynamiek.

Public Result beslisnotitie opgesteld

Public Result heeft in opdracht van de Provincie Zuid Holland de beslisnotitie over het samenhangend en uitvoerbaar pakket voor de Zuidvleugel mede opgesteld.

Nieuws

Over kennisgebied Stedelijke netwerken

Stedelijke netwerken

Een stad is een knooppunt waar mensen wonen, werken en leven. Het is een belangrijke motor voor de economie; steden zijn de plekken waar mensen meer da...

Lees verder >
Gekoppelde producten
Alle producten