Uitgelicht

Public Result heeft in de afgelopen jaren diverse aansprekende projecten uitgevoerd. In het onderstaande bestand kunt u op een aantal kennisgebieden zoeken in het projectenoverzicht.  

Sociaal Economisch Actieplan Harlingen en Waadhoeke

Economie, Krimp & Bevolkingstransitie 

Programma innovatieve woonvormen in Den Haag

Wijken, Wonen, welzijn en zorg 

Evaluatie en vooruitblik DMO Holland boven Amsterdam

Economie 

Procesregisseur huisvesting arbeidsmigranten Provincie Gelderland

Economie, Wonen, welzijn en zorg 

Routeplan Keyport Next Level

Economie 

Regiodeal Zuid-Hollandse Delta

Economie 

 

Maatschappelijk vastgoed op Goeree-Overflakkee

Wonen, welzijn en zorg