Regionale investeringsagenda

Een stad is een knooppunt waar mensen wonen, werken en leven. Het is een belangrijke motor voor de economie: steden zijn de plekken waar mensen meer dan ooit naartoe trekken. Maar juist hier concentreert zich ook de schaduwzijde: criminaliteit en overlast, milieuvervuiling en verstening, armoede en uitsluiting.

De verschillende overheidslagen
De verschuivende verantwoordelijkheden tussen de verschillende overheidslagen maakt dat er meer en meer een beroep wordt gedaan op de zelforganiserende kracht van de samenleving.
Dit vraagt een andere rol van de lokale overheid: meer faciliterend en als onderdeel van een netwerk aan actoren, in plaats van sturend. De stad is hierin via tal van (fysieke) verbindingen opgenomen in een groter geheel: met het ommeland, de regio, maar ook met steden en plaatsen over de grens.

Deze samenballing van zichtbare en onzichtbare netwerken maakt dat de stad weer hoog op de agenda staat van gemeentebesturen, bedrijven, onderwijsinstellingen, economen, maar ook provincie en Rijksoverheid. Vragen waar Public Result zich op dit thema mee bezig houdt zijn bijvoorbeeld:

• Hoe kan de stad ruimte bieden aan start-ups en (sociaal) kapitaalkrachtigen?
• Kan een gemeentebestuur - waar nodig - nog wel invloed uitoefenen en zo ja, op welke thema’s is dit dan het meest wenselijk?
• Hoe kan de stad optimaal gebruik maken van het ommeland, en andersom?
• Hoe voorkom je slechte plekken in de stad: wie heb je daarvoor nodig?
Werken bij Public Result?