Sport

Steeds meer sportverenigingen staan onder druk door teruglopende ledenaantallen en minder vrijwilligers. Sporten en bewegen vindt steeds meer plaats in individueel verband en in de openbare ruimte. Dit heeft gevolgen voor de bezettingsgraad en exploitatie van accommodaties.

Vermenging van sport, recreatie en bewegingsactiviteiten komt steeds vaker voor, inwoners meer laten sporten en bewegen is een belangrijk doel voor gemeenten. Tegelijkertijd bezuinigt 93% van de gemeenten op sport en teert 2 van de 5 verenigingen de afgelopen jaren in op reserves.

Als antwoord op de vermaatschappelijking van de sport en lagere bezettingsgraden kiezen sportverenigingen voor het multifunctioneel inzetten van accommodaties en samenwerking met welzijn, cultuur en onderwijs.

Samen met de gemeente wordt actief aan doelgroepenbeleid gedaan om problemen als obesitas en vereenzaming aan te pakken en tegelijkertijd nieuwe doelgroepen aan te boren. Dit gaat niet vanzelf, verenigingen en gemeenten staan dus voor meerdere uitdagingen.

Public Result houdt zich bezig met vragen op dit thema, zoals:

• Hoe is er met weinig vrijwilligers een goed sport- en beweegprogramma te bieden?
• Welke mogelijkheden voor samenwerking tussen sport en het sociale domein zijn kansrijk?
• Hoe kunnen we accommodaties optimaal benutten?
• Hoe kan er zo goed mogelijk aangesloten worden bij wat er speelt in een wijk?

Gekoppelde instrumenten
Interim Evaluatie Alle instrumenten
Gerelateerde projecten
Projecten sport Alle projectenWerken bij Public Result?