Regio Foodvalley, topregio op het gebied van agribusiness, werkt aan een sterk ICT-cluster en vestigingsklimaat. Een belangrijk onderdeel is de ICT Campus. Een initiatief van de gemeente Veenendaal waarin overheden, bedrijven en kennisinstellingen in de regio met elkaar samenwerken, met als doel elkaar te versterken en elkaar te inspireren. Manish Dixit, opgavemanager bij de gemeente Veenendaal, vertelt erover.

‘De ICT Campus is in 2017 opgezet. Een van de doelen was om de ICT-sector verder te laten groeien door de sector te faciliteren in het vinden van goed gekwalificeerd personeel. Dat laatste is in heel Nederland, en dus ook in Veenendaal, een enorme uitdaging. En doordat de digitalisering de laatste jaren zo’n enorme vlucht heeft genomen, staat niet alleen de ICT-sector zélf te springen om gekwalificeerde mensen, ook in andere sectoren zijn ICT-competenties harder nodig dan ooit.’  

Verbindende factor

Regio Foodvalley is de topregio in ons land op het gebied van agrofood. Wat dat betreft is Veenendaal, waar van oudsher veel ICT-bedrijven zijn gevestigd, een beetje een vreemde eend in de bijt, stelt Dixit. ‘Wageningen is met Wageningen University & Research dé plek voor kennisontwikkeling rondom agrofood. Ede kent een aantal grote diervoederbedrijven. Barneveld is zo’n beetje de wereldhoofdstad op het gebied van kennis over kippen en eieren. En in Nijkerk zit een groot cluster met voedselverwerkende bedrijven. Maar ook in de agrofoodsector speelt ICT een steeds grotere rol. Van kennisontwikkeling over zaadjes en voedsel tot en met de verwerking en bewerking ervan: ICT is overal.’ De ICT Campus is hierin de verbindende factor. Het zet Veenendaal op de kaart als hét landelijke ICT-centrum voor food, health en tech.  

Concrete resultaten

De gemeente Veenendaal heeft het project gefinancierd om de ICT Campus op rails te zetten. Sinds 2020 zijn het onderwijs en het bedrijfsleven aan zet om het verder op te pakken. Public Result stelde een beleidsplan voor de samenwerking op. En inmiddels zijn er al diverse concrete resultaten geboekt, vertelt Dixit: ‘Zo is er op de Christelijke Hogeschool Ede een nieuwe ICT-opleiding opgezet. Het bedrijfsleven is hierbij nauw betrokken geweest, onder meer bij de vorming van het curriculum. Ook levert een van de grotere ICT-bedrijven uit Veenendaal hybride docenten. De opleiding is in de Keuzegids 2022 direct op nummer twee binnengekomen onder de hbo-ICT-opleidingen in Nederland. Daar zijn we met z’n allen natuurlijk ontzettend trots op.’

Uitdagingen samen invullen

De partijen denken samen met elkaar na over vragen als: Hoe kunnen we meer ICT’ers opleiden in de diverse specialisaties? En hoe zorgen we ervoor dat we de ICT’ers opleiden die we vandaag én morgen nodig hebben? Want eenmalig opleiden is niet voldoende, benadrukt Dixit. Continu bijscholen is essentieel, en ook de doorstroming van mbo- naar hbo- en wo-niveau moet beter gefaciliteerd worden. Daarnaast verdient zij-instroom extra aandacht. Dixit: ‘Bijvoorbeeld door mensen die werkzaam zijn in een sector met een onzeker perspectief – denk aan het toerisme in coronatijd – te stimuleren om te kiezen voor een baan in de ICT, hét beroep van de toekomst. Het zijn uitdagingen die we met elkaar aan het invullen zijn. Maar juist dankzij de krapte op de arbeidsmarkt verloopt de samenwerking makkelijker,’ stelt hij. ‘Iedereen voelt de grote urgentie.’

Zij-instroomtraject

Zo heeft Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) onlangs een zij-instroomtraject opgezet. Daarbij wordt de beproefde methode ‘Make IT Work’ gebruikt, ontwikkeld door de Hogeschool van Amsterdam. Dixit: ‘Die zijn we nu met de ICT-bedrijven in onze regio aan het adapteren. Met aan de aanbodkant de didactiek en de methodiek vanuit de HAN, en aan de vraagkant het bedrijfsleven. Samen gaan we de marketing verzorgen voor de werving van studenten die wel wat zien in zo’n zij-instroomtraject.’  

Strategisch belang

De gemeente speelt in dit hele proces een belangrijke rol. Om partijen bij elkaar te brengen, overleg te faciliteren, financiering mogelijk te maken zodat innovatieve ontwikkelingen tot stand kunnen komen en om het vestigingsklimaat te bevorderen. Dixit: ‘Veenendaal is sterk op het gebied van nieuwe technologie en in het bijzonder ICT. Het is voor ons een belangrijke, gezichtsbepalende sector, met een enorme groeipotentie. Daarom is het voor ons van strategisch belang om deze sector te behouden en goed te bedienen.’

Aantrekkingskracht

‘De eerste drie jaar hebben we bijna een miljoen euro geïnvesteerd in de oprichting van de ICT Campus en de experimentele fase. Een van de belangrijke punten voor de komende periode is dus de human capital-agenda, want daar zit de allergrootste zorg. Maar we willen vooral ook laten zien welke impact toegepaste ICT heeft in het dagelijks leven en in de transformatie van bedrijfsmodellen. Want daar zit vaak de aantrekkingskracht voor mensen om te kiezen voor een baan in de ICT. En dat moet je laten zien, dat moet je voelen en ervaren.’  

Al vanaf de basisschool

Om talenten voor de regio te behouden en te benutten, heeft Public Result de gemeente Veenendaal ook begeleid bij het opstellen van een implementatieplan voor de ontwikkeling van een TalentLab ICT. Manish Dixit: ‘Bijzonder van het TalentLab is dat het zich niet alleen richt op de koppeling van onderwijs en arbeidsmarkt, maar dat we al bij de basisschool beginnen om de talenten van morgen te kweken. We gaan extra investeren in ICT-gerelateerde vakken, zowel op de basisschool als het voortgezet onderwijs.’  

Digitale kloof dichten

Maar ook volwassenen worden betrokken, zegt Dixit. ‘Want door alle generaties heen zijn er nog altijd mensen die niet zo digitaal vaardig zijn als we zouden willen. En die digitale kloof willen we dichten. Onze ambitie is om de inwoners van Veenendaal een voorsprong te geven op leeftijdsgenoten elders in het land. In onze strategische visie staat dat we een inclusieve stad willen zijn en daar hoort digitale inclusie gewoon bij. En als je als gemeente steeds meer digitale producten maakt voor het leveren van je diensten, dan moet je er ook voor zorgen dat burgers daarop kunnen aanhaken. Daarbij werken we samen met vrijwilligersclubs, welzijnsorganisaties en bibliotheken. We sluiten zoveel mogelijk aan op bestaande allianties, ook landelijk, maar daarnaast maken we een eigen vertaling, een maatwerkoplossing voor onze samenleving in Veenendaal.’

Houvast

Dixit besluit: ‘Zowel voor TalentLab als voor de ICT Campus heeft Public Result een zeer goede analyse gemaakt van wat er elders in het land gebeurt en van soortgelijke bewegingen waar partijen met elkaar samenwerken. Maar ook van de economische potentie in onze regio en waar wij ons op zouden moeten focussen. De samenwerking met Public Result heeft mij veel houvast gegeven om uit dat hele oerwoud een selectie te maken voor de focus die wij de komende periode gaan leggen.’  
Werken bij Public Result?