Arwen van StigtBio


< Ons team

Public Result adviseert publieke organisaties die voor uitdagingen staan. De bevolkingssamenstelling verandert en technologische ontwikkelingen bieden kansen, maar ook uitdagingen. Als filosoof en politicoloog werk ik aan creatieve en duurzame oplossingen voor het versterken van onze democratische samenleving. Een democratie kenmerkt zich door voorzieningen zoals betaalbare gezondheidszorg van hoge kwaliteit en de mogelijkheid voor iedereen om onderwijs te volgen en zich te ontwikkelen. Dat is wat het betekent om in een vrije en gelijke samenleving te leven. Daarom denk ik als junior adviseur bij Public Result mee over de manier waarop organisaties hun maatschappelijke doelen het beste kunnen realiseren.
Tijdens mijn master politicologie heb ik me gespecialiseerd in publiek beleid en rechtvaardigheid. Ik sloot mijn studie af met een onderzoek naar de (on)rechtvaardigheid van de bezuinigingen in het leenverdrag tussen Griekenland en de Europese Unie. Tijdens mijn master filosofie heb ik me verder verdiept in de toegankelijkheid en transparantie van economische kennis voor het maatschappelijke domein. Naast politieke economie en filosofie heb ik ervaring met vraagstukken over gendergelijkheid en diversiteitsbeleid.