David KammingaBio


< Ons team

Junior Adviseur

Stedelijke netwerken vormen de knooppunten waar mensen samenkomen; de bouwstenen voor de economie. Als MSc Economische Geografie, behaald aan de Universiteit Utrecht, heb ik sterke affiniteit met en kennis van trends en ontwikkelingen van de ruimtelijke economie. Een grote rol hierbij speelt de samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheden. Het uitwisselen van kennis en innovatie tussen deze partijen is in mijn optiek de leidraad voor het realiseren van een toekomstbestendige economie. Mobiliteit is hierbij cruciaal. Ik vind het belangrijk dat zowel bewoners als ondernemers toegang hebben tot betaalbare en efficiënte transportmogelijkheden. Op deze manier wordt de kennisuitwisseling  optimaal gefaciliteerd en kan de innovatiekracht van een regio worden versterkt.

 

Ik werk als junior adviseur bij Public Result aan verschillende opdrachten op de gebieden economie, regionale ontwikkeling en zorg & welzijn. De samenwerking met en tussen diverse stakeholders en het komen tot concrete maatregelen leidt tot complexe processen. Public Result is goed in het adviseren in complexe processen waarbij de kwaliteit en resultaat van het advies centraal staan.