David KammingaBio


< Ons team

Public Result zet zich in voor het oplossen van maatschappelijke problemen waarin de ontwikkeling van (stedelijke) regio’s vaak centraal staat. Stedelijke netwerken vormen de knooppunten waar mensen samenkomen en vormen de bouwstenen voor de economie. Als masterstudent economische geografie heb ik sterke affiniteit met de economische ontwikkelingen van steden met het oog op een duurzame toekomst. Een grote rol hierbij speelt de samenwerking tussen bedrijven, instellingen en overheden. Het uitwisselen van kennis en innovatie tussen deze partijen is in mijn optiek de leidraad voor een duurzame ontwikkeling van de economie. In mijn master wordt mijn passie voor stad en economie uitstekend gecombineerd.
Tijdens mijn studie sociale geografie en planologie heb ik mij bezig gehouden met de ruimtelijke ontwikkeling van steden. Onderwerpen op het gebied van wonen, werken, welzijn en onderwijs zijn uitvoerig aan bod gekomen. Hierin heb ik mij bezig gehouden met de indeling en ontwikkeling van een stad vanuit het oogpunt van de bewoners, bedrijven en overheden.
Naast assistent adviseur, ben ik bezig met mijn afstudeeronderzoek. In het bijzonder wordt in mijn master aandacht besteed aan de ruimtelijke processen van de stedelijke economie. De laatste jaren zijn onderwerpen als mobiliteit, kennis en duurzaamheid sterk in opkomst. Ik vind het belangrijk dat bewoners en ondernemers in een stedelijk gebied gebruik kunnen maken van betaalbare en duurzame transport mogelijkheden. Op deze manier kan de uitwisseling van kennis optimaal worden benut door zowel de bewoners als de ondernemers van een stad. De uitwisseling van kennis tussen bedrijven, instellingen en overheden gekoppeld aan een regio zal centraal staan in mijn afstudeeronderzoek. De samenhang tussen deze actoren en de complexiteit van kennis vormen hierin belangrijke aspecten. De rol van beleid op de uitwisseling van kennis in een stedelijke economie vormt het uitgangspunt.