Herald VoorneveldBio


< Ons team

In alle organisaties werken mensen samen om een product of een dienst te leveren aan klanten buiten die organisatie. Hoe meer mensen binnen en buiten een organisatie betrokken zijn bij de uitvoering, hoe complexer de processen en hoe moeilijker het wordt om alles in een keer goed en op tijd te doen. In het publieke domein zijn de uiteindelijke begunstigden over het algemeen burgers met specifieke belangen of behoeften. Over besteding van budgetten leggen publieke organisaties – scholen, zorginstellingen, gemeentes, samenwerkingsverbanden en provincies – verantwoording af aan benoemde of gekozen bestuurders. Dit krachtenveld maakt de uitvoering extra complex en bemoeilijken of vertragen wenselijke veranderingen.

Mijn interesse en ervaring liggen daar in om deze complexiteit samen met alle betrokkenen te doorgronden en samen procesverbeteringen te bepalen en te implementeren. Als senior adviseur werk ik met collega’s en opdrachtgevers nauw samen om door gedegen analyse en een gefaseerde projectmatige aanpak resultaten te boeken voor zowel klanten als organisaties. Mijn passie voor verheldering en vereenvoudiging van processen en samenwerking in publieke en private organisaties zet ik in op strategische, diplomatieke en geduldige wijze, waarbij ik oog heb voor het verzoenen van uiteenlopende belangen.

Na vijftien mooie jaren als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van OCW, wijd ik mij sinds twaalf jaar aan continu verbeteren en verandermanagement bij de overheid (beroepsonderwijs, veiligheidsregio, gemeentes) en private sector (voedselindustrie, transportsector, commerciële dienstverlening).

Mijn studieachtergrond ligt bij de Universiteit van Amsterdam (sociale geografie – 1991) en de Euro*MBA (international executive MBA – 2005). Bij Phoenix in Utrecht sloot ik onlangs de driejarige post-HBO coachopleiding (professionele communicatie – 2017).

Werken bij Public Result?