Joosje HeijmeijerBio


< Ons team

Om te komen tot duurzame, impactvolle verandering en vooruitgang is het belangrijk dat plannen en afspraken de situatie op de grond weerspiegelen en door alle partijen worden gedragen. Dialoog en inclusie zijn hierin belangrijke steekwoorden, die samen de voedingsbodem vormen voor vruchtbare samenwerking. Bij Public Result is samenwerking een van de uitgangspunten, want zonder goede samenwerking, geen duurzaam resultaat.

 

Vanuit mijn universitaire achtergrond in internationale bestuurskunde, betrekkingen en conflict management draag ik de woorden ‘dialoog’, ‘inclusie’ en ‘samenwerking’ dicht met mij mee. Naar mijns inziens zijn dit dé fundamentele waarden die zorgen voor wederzijds begrip, vertrouwen en actiegerichtheid die positieve sociale en maatschappelijke veranderingen teweeg kunnen brengen.

 

Dat gezegd hebbende is elke regio, provincie, en gemeente van Nederland anders. Dit vraagt om lokale oplossingen en aanpakken. Doordat je elke keer met een andere gemeente of regio samenwerkt, blijft het werk bij Public Result dynamisch en uitdagend.

 

Als assistent adviseur ben ik onder andere betrokken geweest bij het opstellen van beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten in Lingewaard, het ontwikkelen van een investeringsagenda voor Midden-Limburg en het opstellen van een voortgangsevaluatie voor het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Snel kunnen schakelen, ‘common ground’ vinden en met tastbare en innovatieve ideeën komen, is wat voor mij dit werk zo betekenisvol en interessant maakt.

Werken bij Public Result?