Pauline ter AvestBio


< Ons team

Hoe de wereld om ons heen wordt vormgegeven heeft mij altijd geboeid. Stedelijke ontwikkeling, zorg en welzijn, maatschappelijke en demografische veranderingen, maar ook sturingsmechanismen als beleid en instituties worden bij Public Result samengebracht om een maatschappelijk probleem op te lossen. Dankzij mijn achtergrond in de sociale geografie en belangstelling voor bestuurskunde, bijt ik mij graag vast in zulke multidisciplinaire vraagstukken.

Tijdens mijn studie heb ik onderzoek gedaan naar economische groei in het krimpgebied van Zuid-Limburg, en naar thuiswerken in Gouda. Bij Public Result denk ik mee hoe organisaties hun doelen en resultaten het beste kunnen behalen en voer ik voorbereidende werkzaamheden uit.

Naast assistent adviseur, ben ik bezig met mijn afstudeerscriptie. Deze richt zich op de transitie van de AWBZ en wat dit heeft gedaan met de burgerinitiatieven in de zorg. Hoe zijn burgerinitiatieven in de zorg veranderd sinds de hervorming van de AWBZ en hoe wordt hiermee omgegaan?