Shannon KikBio


< Ons team

Public Result zet zich in voor een breed scala aan vraagstukken waarbij het behalen van een maatschappelijk resultaat van groot belang is. Als student van de master Human Geography kijk ik ook graag naar maatschappelijke problemen in de publieke ruimte. Hierbij heb ik me voornamelijk gespecialiseerd in de stadsgeografie. Een onderwerp wat mij zeer interesseert is de kracht van de wijk maar ook de kracht van stedelijke netwerken als het aankomt op wonen, werken en leven. Het kijken naar verschillende schaalniveaus is naar mijn idee in de stedelijke ontwikkeling zeer belangrijk.

Naast assistent adviseur, ben ik bezig met mijn afstudeeronderzoek. Hierbij kijk ik naar een ander onderwerp wat mij zeer interesseert, namelijk co-creatie tussen gemeenten en inwoners van een wijk. Deze participatie vorm is in Nederland recent en wordt steeds meer gebruikt. Vragen als: “Wie doen er wel of juist niet mee aan deze opkomende participatie vorm “ en “wat zijn de motieven of beperkingen om mee te doen” zijn vragen waarmee ik me de komende tijd zal bezighouden.