Tom DuteweertBio


< Ons team

Bij veel van de casussen waar Public Result aan werkt speelt decentralisatie een zekere rol. Zowel bij zorgcoöperaties, de gevolgen van fusering van gemeentes als bij de gevolgen van verstedelijking voor kleine kernen is een trend waarneembaar waarin de lokale burgerij steeds bereidwilliger wordt om zich in te zetten voor de buurt, dorp of stad. Vanuit mijn achtergrond in de politicologie zijn dit soort buurtcoöperaties en buurtverenigingen een interessant fenomeen omdat ze een politiek niveau vormen tussen de lokale overheden en de burgers en daarbij ook een vorm van deliberatieve democratie zijn: het buurbeleid wordt gevormd door, voor én met de inwoners.

Voor Public Result heb ik onderzoek gedaan naar hoe gemeenten en lokale overheden dit soort coöperaties het best kunnen ondersteunen. Waar hebben ze het meest belang bij, financiële ondersteuning of ondersteuning door het uitlenen van kennis? Daarnaast worden deze burgercoöperaties soms gezien als middel om polarisatie tegen te gaan doordat ze een saamhorigheidsgevoel trachten te creëren. Wat zijn de theoretische en praktische problemen en mogelijkheden van deze insteek? Daarnaast ondersteun ik bij verscheidene projecten waarbij dit soort coöperaties een rol spelen.