Afstudeerstage: Burgerkracht in de wijken aanpak: wat werkt wel en wat niet?12-03-2018
Solliciteer direct >< Afstudeerstages

De wijkenaanpak in de Nederlandse steden is in de afgelopen jaren steeds meer getransformeerd naar een aanpak die de ruimte wil geven aan burgerinitiatieven van onderop. Dat geldt bijvoorbeeld voor zorg en welzijn, maar ook voor het onderhoud en beheer van de openbare ruimte en het borgen van de leefbaarheid in kleine kernen. Hier zitten verschillende gedachten achter. Zo versterkt een grotere betrokkenheid van de burger de samenhang in de samenleving, wat op zich al een positieve impuls is voor de leefbaarheid. Maar ook de bezuinigingen bij de overheid spelen een grote rol: als de overheid en andere organisaties niet langer in staat zijn diensten te leveren, moeten de burgers het zelf overnemen.

Belangrijke vragen zijn waar de grenzen van de inzet van de burger liggen en in welke mate een beroep op de burger gedaan moet worden. We verwachten van de burger dat die langer doorwerkt en meer productief is, zelfredzaam is (en dus zijn eigen zaken regelt), zijn kennis op peil houdt, meer tijd steekt in de opvoeding van zijn kinderen, zijn zieke ouders verzorgt en zich ook nog als vrijwilliger dienstbaar maakt aan de samenleving. En moet de vrijwilliger dan taken overnemen van professionals? Kortom, wat is een realistisch verwachtingspatroon als het gaat om de inzet van vrijwilligers? Tegelijkertijd vereist het uitgaan van de eigen kracht en participatie van de burger een andere rol van de gemeente: de gemeente bedenkt niet zelf, maar faciliteert en denkt mee. Dit vraagt een andere mindset en andere competenties bij de overheid.

Concrete vragen die om een antwoord vragen, zijn: hoe ondersteunen we burgerinitiatieven, wat werkt wel en niet voor specifieke doelgroepen? (bijvoorbeeld jongeren, senioren en nieuwe Nederlanders), welke taken kunnen wel en welke niet bij vrijwilligers worden gelegd, onder welke randvoorwaarden kunnen vrijwilligers worden ingezet, welke risico’s zijn daarbij aanwezig, hoe kan de samenwerking met professionals worden vorm gegeven en welke regisserende of faciliterende rol is voor de gemeenten weggelegd. Voor jou als afstudeerder is de taak om op zoek te gaan naar het vinden van antwoorden op deze vragen en de succesfactoren aan te geven voor een duurzame burgerkracht in de wijkenaanpak.

Solliciteer nu!

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Telefoonnummer

E-mailadres

Upload hier je motivatiebrief (PDF)

Upload hier je cv (PDF)

Upload hier je essay (PDF, optioneel)

Upload hier je cijferlijst (PDF, optioneel)

Upload hier je extra cijferlijst (PDF, optioneel)

Upload hier je referenties (PDF, optioneel)

Toelichting