Wijken

De eigen wijk moet een plek zijn waar het prettig is om te leven en waar de inwoners de kans krijgen zich te ontwikkelen en hun talenten in te zetten. Tegelijkertijd neemt de tweedeling in leefwerelden toe; een onwenselijk situatie. Als een stad of regio concurrerend wil zijn in deze economie, dan is het ook noodzakelijk dat de lat voor iedereen een stukje hoger gelegd wordt. Dat betekent dat elke persoon, organisatie, elk bedrijf en gebied op alle niveaus het beste uit zichzelf zal moeten halen om bij te dragen naar eigen kunnen. Er moet met andere woorden worden geïnvesteerd in de sociale infrastructuur en bruggen gebouwd om de jeugd van nu straks een plek te kunnen geven op de arbeidsmarkt. Het schoon en heel houden van wijken is daarin een essentiële basisvoorwaarde om wijken veiliger en leefbaarder te maken. Dan is het mogelijk om investeringspotentieel aan te trekken en om vertrouwen in een positieve toekomst op te bouwen voor iedereen.

Dit is een complexe en weerbarstige opgave voor veel gemeenten, maar dit speelt ook in regionaal verband. Vragen waar Public Result zich mee bezig houdt op dit thema zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe kom je tot een zeer stevige, integrale aanpak waarmee een wijk in de lift terecht kan komen?
  • Wat zijn best practices daarbij?
  • Hoe betrek is de juiste partners?
  • En hoe houdt je de energie vast?

Voor tips & trics: zie de presentatie die Kees Stob hield op 18 januari j.l. voor de leerkring van Platform31.

We zien in de wijkenaanpak nieuwe stijl dat steeds meer initiatieven “van onderop” voor bewoners worden ontwikkeld op actuele thema’s als duurzaamheid en leefbaarheid. De overheid faciliteert steeds meer ook bij gebrek aan middelen.

Terugkerende dilemma’s in de wijkenaanpak nieuwe stijl zijn echter:

• Wijkgericht werken en investeren of investeren op een hoger niveau?
• Aanpak voor de huidige bewoners of inclusief herstructureren ook voor toekomstige bewoners?
• Kleinschalig van onderop of grootschalig van bovenop?
• Fysiek los van sociaal of fysiek beter koppelen aan sociaal?
• Zijn Rijksgelden nodig of kan het ook op eigen kracht?

Deze dilemma’s berusten wat ons betreft op schijntegenstellingen. Het gaat namelijk altijd over verbinding en altijd over maatwerk. Niet top-down of bottom up heeft de overhand maar vooral een constructieve samenwerking!