Workshop Huisvesting arbeidsmigranten; van uitdaging naar uitvoering

“Heel mooi die workshop: we komen heel veel dingen tegen waar we nog niet aan hadden gedacht, ook al zitten we wel al in het proces” (deelnemer)

Je wilt als bestuurder of ambtenaar de economie van je gemeente draaiend houden. Daarvoor zijn arbeidsmigranten onmisbaar geworden. Het is dus van belang dat zij goed worden gehuisvest en kunnen deelnemen aan de samenleving. Concreet aan de slag dus. Maar hoe doe je dat als je niet precies weet hoeveel arbeidsmigranten er eigenlijk in jouw gemeente zijn? Waar ze aan de slag zijn, of er sprake is van overlast? En als er initiatieven zijn voor huisvesting of je die kan faciliteren, of het past in de omgevingswet, en of er draagvlak voor is bij de bevolking? En hoe zorg je voor een integrale aanpak binnen de gemeente, waarbij voor vestigers ook aandacht is voor sociale voorzieningen? En wat als er al beleid ligt, maar het stokt in de uitvoering?

Aan de slag met vijf stappen en vijf bouwstenen

In deze workshop krijg je concrete handvatten hoe je als gemeente  met een integrale aanpak met draagvlak voor adequate huisvesting voor arbeidsmigranten kan zorgen in 5 stappen en met vijf bouwstenen. Lees hier voor meer  over onze aanpak. Dit mag je van de workshop verwachten:

 • Handvatten om stapsgewijs tot een uitvoerbare aanpak in coproductie met overheid, initiatiefnemers en inwoners te komen
 • Handvatten om tot een integrale aanpak te komen met de bouwstenen: inventarisatie, huisvesting, maatschappelijke ondersteuning, communicatie en handhaving
 • Handvatten voor de uitvoering en hoe om te gaan met kansrijke huisvestingsinitiatieven, haalbaarheid, communicatie en beheer

“Deze workshop helpt je met het maken van een begin maar kijkt ook verder in het proces”  (deelnemer)

Doelgroep

De workshop is bedoeld voor publieke bestuurders, ambtenaren en professionals van maatschappelijke instellingen die staan voor de uitdaging om arbeidsmigranten adequaat te huisvesten en te laten deelnemen in de samenleving en op zoek zijn naar handvatten om dat slagvaardig te doen. De workshop is bedoeld voor 6-10 deelnemers voor zoveel mogelijk interactie en een zo groot mogelijk rendement.

“Door de ruimte die er is om er over te spreken merk ik dat ik beter in het onderwerp kom. Dat werkt in zo’n setting”        (deelnemer)

Eerdere deelnemers gingen u voor en zijn met succes aan de slag gegaan met deze integrale aanpak.

Afbeeldingsresultaat voor gemeente den haag"Afbeeldingsresultaat voor schagen logo gemeente"Afbeeldingsresultaat voor gemeente vijfheerenlanden logo"

“In steden moeten ook goede oplossingen worden bedacht. Het kan niet alleen maar in vakantieparken” (deelnemer)

“Er zit zo’n groot verschil tussen de behandeling van expats en arbeidsmigranten. Nu zijn het de expats die onze concurrentiepositie vergroten maar in de toekomst zal dit ook gelden voor arbeidsmigranten.” (deelnemer)

Programma:

12.30 uur: Lunch en kennismaken

13.00 uur: Start

13.15 uur: Interactieve presentatie met als onderdelen

5 stappen naar resultaat

 1. inventarisatie en registratie
 2. bepalen speerpunten voor huisvesting en leefbaarheid
 3. concrete maatregelen
 4. plan van aanpak
 5. uitvoering

Bouwstenen

 1. inventarisatie en registratie: inschrijving BRP
 2. huisvesting: behoefteraming
 3. maatschappelijke ondersteuning: doeltreffend ondersteuningsaanbod
 4. communicatie: communityvorming en direct contact
 5. handhaving: voor effectiviteit en blijvende waarde

14.15 uur: Sparren over actuele vragen, we bespreken cases uit jouw praktijk

15.00 -15.15 uur: Afronding

 

Workshop: Huisvesting arbeidsmigranten: aanpak voor gemeenten

 

Tijden: 13:00 – 15:30 (lunch vanaf 12.30 uur)
Locatie: Lange Kleiweg 50F, Rijswijk

Kosten: Geen

Direct inschrijven

  Naam *

  E-mailadres *

  Telefoonnummer


  Werken bij Public Result?