Co productie sociaal domein, hoe doe je dat?

De afgelopen jaren zijn veel stappen gezet om de transformatie in het sociale domein te bewerkstelligen of het nu gaat vrijwilligers en mantelzorgers, een nieuw dienstverleningsmodel of sociale wijkteams. Een volgende stap is een nieuw samenspel tussen inwoners en gemeente. De gemeente treedt steeds terug om plaats te maken voor het eigen initiatief en de zelfredzaamheid van burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hoe bied je hiervoor ruimte met innovatie en gebiedsgericht werken?

We duiken in een aantal concrete casussen van zorgcoöperaties, mantelzorg en totstandkoming van ouderenbeleid in coproductie. Wat zijn de succesfactoren van succesvolle coproductie? Hoe sluit je als gemeente aan op de energie van de initiatieven? Wat betekent dit voor bestaande (beleids) kaders? Wat betekent dit voor de werkwijze? Hoe zorg je met elkaar voor continuïteit? Wat faciliteer je wel en wat niet?

 

Programma:

12.30 uur: Lunch en kennismaken

13.00 uur: Start

13.15 uur: Interactieve presentatie

14.15 uur: Sparren aan de hand van actuele vragen

15.00 -15.15 uur: Afronding

 

Workshop: Co productie sociaal domein, hoe doe je dat?

Datum: 11 juli 2019

Tijden: 13:00 – 15:30 (lunch vanaf 12.30 uur)
Locatie: Lange Kleiweg 50F, Rijswijk

Kosten: Geen

Direct inschrijven

Naam *

E-mailadres *

Telefoonnummer