24 september: Workshop Huisvesting arbeidsmigranten; van uitdaging naar uitvoering

Je wilt als bestuurder of ambtenaar de economie van je gemeente draaiend houden. Daarvoor zijn arbeidsmigranten onmisbaar geworden. Het is dus van belang dat zij goed worden gehuisvest en kunnen deelnemen aan de samenleving. Concreet aan de slag dus. Maar hoe doe je dat als je niet precies weet hoeveel arbeidsmigranten er eigenlijk in jouw gemeente zijn? Waar ze aan de slag zijn, of er sprake is van overlast? En als er initiatieven zijn voor huisvesting of je die kan faciliteren, of het past in de omgevingswet, en of er draagvlak voor is bij de bevolking? En hoe zorg je voor een integrale aanpak binnen de gemeente, waarbij voor vestigers ook aandacht is voor sociale voorzieningen? En wat als er al beleid ligt, maar het stokt in de uitvoering?

Aan de slag met vijf stappen en vijf bouwstenen

In deze workshop krijg je concrete handvatten hoe je als gemeente  met een integrale aanpak met draagvlak voor adequate huisvesting voor arbeidsmigranten kan zorgen in 5 stappen en met vijf bouwstenen. Lees hier voor meer  over onze aanpak. Dit mag je van de workshop verwachten:

 • Handvatten om stapsgewijs tot een uitvoerbare aanpak in coproductie met overheid, initiatiefnemers en inwoners te komen
 • Handvatten om tot een integrale aanpak te komen met de bouwstenen: inventarisatie, huisvesting, maatschappelijke ondersteuning, communicatie en handhaving
 • Handvatten voor de uitvoering en hoe om te gaan met kansrijke huisvestingsinitiatieven, haalbaarheid, communicatie en beheer

Doelgroep

De workshop is bedoeld voor publieke bestuurders, ambtenaren en professionals van maatschappelijke instellingen die staan voor de uitdaging om arbeidsmigranten adequaat te huisvesten en te laten deelnemen in de samenleving en op zoek zijn naar handvatten om dat slagvaardig te doen.

Programma:

12.30 uur: Lunch en kennismaken

13.00 uur: Start

13.15 uur: Interactieve presentatie met als onderdelen

5 stappen naar resultaat

 1. inventarisatie en registratie
 2. bepalen speerpunten voor huisvesting en leefbaarheid
 3. concrete maatregelen
 4. plan van aanpak
 5. uitvoering

Bouwstenen

 1. inventarisatie en registratie: inschrijving BRP
 2. huisvesting: behoefteraming
 3. maatschappelijke ondersteuning: doeltreffend ondersteuningsaanbod
 4. communicatie: communityvorming en direct contact
 5. handhaving: voor effectiviteit en blijvende waarde

14.15 uur: Sparren over actuele vragen, we bespreken cases uit jouw praktijk

15.00 -15.15 uur: Afronding

 

Workshop: Huisvesting arbeidsmigranten: aanpak voor gemeenten

Datum: 24 september 2019

Tijden: 13:00 – 15:30 (lunch vanaf 12.30 uur)
Locatie: Lange Kleiweg 50F, Rijswijk

Kosten: Geen

 

De workshop wordt verzorgd door

Kees Stob: kees.stob@publicresult.nl ; 06 10916559

Wido Scholte: wido.scholte@publicresult.nl ; 06 40255756

 

Direct inschrijven

Naam *

E-mailadres *

Telefoonnummer