26 september: In vier stappen naar een regiodeal

Je wilt met je partners in de regio de brede welvaart versterken door economische groeipotentie te verzilveren, te werken aan nieuwe economische structuren en een goede kwaliteit van leven en leefomgeving. Maar hoe kom je tot een haalbare ambitie die impact heeft op economische groei,  innovatie, werkgelegenheid, woon- en vestigingsklimaat, het MKB en hoe meet je dat? Hoe zorg je dat iedereen gemotiveerd raakt om er samen de schouders onder te zetten? Hoe kom je tot een concreet uitvoeringsprogramma waar onderwijs, bedrijfsleven en overheid samen in investeren en de handtekening onder willen zetten? En hoe zorg je voor een goede governancestructuur die zo’n programma aanstuurt?

 

In deze pragmatische sessie laten we zien hoe je in 4 beknopte en heldere stappen zorgt voor een ambitie die gedeeld wordt door ondernemers, onderwijs en overheid in de regio, energie voor de juiste speerpunten en vertaling in een regiodeal waar iedereen in wil investeren.  Met de bewezen formule van het DEAL model (Doen, Energie, Afspraken en Lef) realiseert Public Result al jaren maatschappelijk resultaat en begeleidde eerste Regiodeal in Nederland.

Programma:

12.30 uur: Lunch en kennismaken

13.00 uur: Start

13.15 uur: Interactieve presentatie

14.15 uur: Sparren aan de hand van actuele vragen

15.00 -15.15 uur: Afronding

Workshop: In vier stappen naar een regiodeal

Datum: 26 september 2019

Tijden: 13:00 – 15:30 (lunch vanaf 12.30 uur)
Locatie: Lange Kleiweg 50F, Rijswijk

Kosten: Geen

Direct inschrijven

Naam *

E-mailadres *

Telefoonnummer