Platform 31 over Werken aan Wijken 01-04-2013

< Wijkenaanpak Groningen

Platform 31 heeft in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en met de gemeentelijke projectleiders van de 40 aandachtswijken en de 40+ wijken de Wijkengids gepubliceerd. De Wijkengids biedt inzichten, ervaringen en lessen op alle onderdelen van het buurt- en wijkgericht werken en is een naslagwerk, een overzicht van ontwikkelingen, onderzoek en instrumenten uit het buurt- en wijkgericht werken. De gids is ge-update tot en met april 2013. In hoofdstuk 3 Wat is er aan de hand? worden de lessen, ervaringen en inzichten van het wijkgericht werken stap voor stap benaderd. Hierbij wordt ingegaan op het belang van kwantitatieve informatie als onderbouwing, waarbij gerefereerd wordt aan het essay over de wijkaanpak in Groningen.

Werken bij Public Result?