Wonen

Tegenwoordig hebben gemeenten een sleutelrol in het samenspel van wonen, welzijn en zorg. Zij hebben minder budget ter beschikking, maar zijn wel verantwoordelijk voor goede zorg voor kinderen en jongeren, passende ondersteuning en voor de begeleiding van en naar (vrijwilligers)werk voor inwoners zodat alle inwoners naar eigen kunnen vol deelnemen aan de samenleving.

Tegelijkertijd vergrijst de bevolking en sluiten het woningaanbod en de zorg- en welzijnsvoorzieningen niet altijd meer aan op de vraag. Buurthuizen kunnen een zware dobber zijn voor de gemeentebegroting, maar een laagdrempelige vorm van ontmoeting dichtbij huis is van belang nu mensen langer zelfstandig wonen.

Een sluitend netwerk waarin zorg en welzijn goed samenwerken zorgt ervoor dat preventief wordt gehandeld en kostenefficiënt wordt gewerkt.

Dit is met name voor gemeenten, maar ook voor zorginstellingen, woningcorporaties relevant. Vragen waar Public Result zich mee bezig houdt op dit thema zijn bijvoorbeeld:

• Welke organisatievorm van het sociaal wijkzorgteam werkt nu echt preventief en vraaggericht?
• Hoe kunnen slimme verbindingen worden gelegd tussen huisartsen, welzijn, het CJG en jeugdhulp, partijen als corporaties en zorginstellingen?
• Hoe kunnen gemeenten daarin samenwerken?
• Hoe zorg ik voor een duurzaam aanbod dat niet alleen aansluit bij de vraag van nu, maar ook op de toekomstige vraag?
Werken bij Public Result?