Uitgelicht

Public Result heeft in de afgelopen jaren diverse aansprekende projecten uitgevoerd. In het onderstaande bestand kunt u op een aantal kennisgebieden zoeken in het projectenoverzicht.  

Sociaal Economisch Actieplan Harlingen en Waadhoeke

Economie, Krimp & Bevolkingstransitie 

Programma innovatieve woonvormen in Den Haag

Wijken, Wonen, welzijn en zorg 

Procesregisseur huisvesting arbeidsmigranten Provincie Gelderland

Economie, Wonen, welzijn en zorg 

Routeplan Keyport Next Level

Economie 

Regiodeal Zuid-Hollandse Delta

Economie 

Maatschappelijk vastgoed op Goeree-Overflakkee

Wonen, welzijn en zorg 

 

Evaluatie meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wonen, welzijn en zorg