Interim-manager Economie en Voorzieningen Economische structuurversterking, Verduurzaming bedrijventerreinen

Den Haag wordt steeds meer een cultureel en zakelijk dienstencentrum. De stad is van oudsher gastheer van tal van (internationale) instituten op het gebeid van politiek, bestuur en rechtspraak. Tevens is Den Haag een vestigingsplaats voor een aantal grote instanties op het gebied van zakelijke en financiële dienstverlening, ICT, telecommunicatie, toerisme en cultuur. De Directie Stedelijke Ontwikkeling ontwikkelt en voert de grote stedelijke projecten in de stad uit als het gaat om verouderde bedrijventerreinen, centrumprojecten en de oude woonwijken.

Dit kan niet zonder een goede visie op de detailhandel in de stad, de kantorenmarkt, de leisuremarkt, het toerisme en de kleinschalige bedrijvigheid. Dit zijn kwesties die voor de stad als geheel van belang zijn, maar ook in hun uitwerking naar de verschillende stedelijke gebieden relevant zijn.

De afdeling Economie en Voorzieningen is binnen de Directie Stedelijke Ontwikkeling verantwoordelijk voor dit economische beleid. Public Result vulde in het voorjaar van 2002 deze positie in, versterkte de afdeling en ontwikkelde met de medewerkers een toekomstgerichte aanpak.

Nieuws

Werken bij Public Result?