Je wil samen met alle partners resultaat realiseren. Maar hoe zorg je ervoor dat je de goede mensen aan tafel krijgt en aansluit bij wat er werkelijk speelt in jouw doelgroep? Hoe boor je alle kennis en creativiteit aan? En hoe zorg je ervoor dat je niet verzandt in een klassiek inspraak proces? Sterker nog, hoe maak je ze bewust van het feit, dat meedoen in de beleidsvorming en het uitvoeren ervan kansen biedt en een oplossing kan vormen voor hun probleem? In 4 fasen zorgen wij voor een DEAL (Durf, Energie, Afspraken en Lef )met een duurzaam maatschappelijk resultaat.

Zo brengen we in een viertal gerichte stappen visie en beleid naar uitvoering:

1


Stap 1: Identiteit & ambitie

2


Stap 2: Doorbraken

3


Stap 3: Businesscases

4


Stap 4: Uitvoeringsprogramma

Werken bij Public Result?