Schrijf je in voor onze gratis events

Wij delen graag onze kennis en ervaring. Vanaf oktober organiseren wij workshops bij ons op kantoor over samen resultaat realiseren rond vraagstukken die voor jou actueel zijn. Vanaf september volgen de workshopdata op deze pagina en kun je je inschrijven. Mocht je belangstelling hebben voor één van deze workshops, laat het ons alvast wetenWorkshop

Workshop: In vier stappen naar een regiodeal

Je wilt met je partners in de regio de economie versterken en daarmee een impuls een de leefbaarheid. Maar hoe kom je tot een haalbare ambitie die impact heeft op economische groei,  innovatie, werkgelegenheid, het vestigingsklimaat, het MKB en hoe meet je dat? Hoe zorg je dat iedereen gemotiveerd raakt om er samen de schouders onder te zetten? Hoe kom je tot een concreet uitvoeringsprogramma waar onderwijs, bedrijfsleven en overheid samen in investeren en de handtekening onder willen zetten?

In deze pragmatische sessie laat Kees Stob zien hoe je in 4 beknopte en heldere stappen zorgt voor een ambitie die gedeeld wordt door ondernemers, onderwijs en overheid in de regio, energie voor de juiste speerpunten en vertaling in een regiodeal waar iedereen in wil investeren.  Met de bewezen formule van het DEAL model (Doen, Energie, Afspraken en Lef) realiseert Public Result  jaren maatschappelijk resultaat en begeleidde de eerste Regiodeal in Nederland.

Workshop: In vier stappen naar een regiodeal
Datum: 18 oktober 2018
Tijden: 15:00 - 17:00
Locatie: Lange Kleiweg 60, Rijswijk
Borrel: Vanaf 17.00 uur
Kosten: Geen


Schrijf je in voor de workshop regiodeal  

Workshop

Onderwijs arbeidsmarkt

Hoe kunnen we de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs versterken ?

Workshop

Co productie sociaal domein

Hoe brengen we burgers en bewoners aan zet in zorg en ondersteuning in wijken en dorpen bijvoorbeeld zorgcoöperaties, beleid voor vrijwilligers, mantelzorgers en ouderen ?

Workshop

De nieuwe wijkaanpak

Hoe zorgen we voor krachtige wijken voor en door de wijk: Wijkenaanpak nieuwe stijl: Niet de overheid of de burgers maken de stad, maar we maken de stad samen!

Workshop

Samen maatschappelijk vastgoed optimaliseren

Hoe komen we samen met eigenaren en gebruikers tot optimalisatie van maatschappelijk vastgoed als de bevolking of het gebruik verandert?