Schrijf je in voor onze gratis events

Wij delen graag onze kennis en ervaring. Vanaf het najaar organiseren wij workshops bij ons op kantoor over samen resultaat realiseren rond vraagstukken die voor jou actueel zijn. Lees hieronder meer over de workshops over de regiodeal, het aanpakken van de mismatch op de arbeidsmarkt, de coproductie in het sociaal domein, de nieuwe wijken aanpak en het optimaliseren van maatschappelijke vastgoed en schrijf je in!



Workshop

Mismatch onderwijs arbeidsmarkt: aanpakken!

We zetten met elkaar volop in op groei en innovatie. Maar waar halen we goed gekwalificeerde medewerkers vandaan? Welke behoefte heeft het bedrijfsleven nu en in de toekomst? Welke rol speelt daarbij de innovatie waarbij we alles slimmer gaan doen en minder arbeid nodig hebben? Hoe kan het (beroeps)onderwijs hierop inspelen? En hoe kun je hierover met de partners in onderwijs, overheid en bedrijfsleven afspraken maken?

In een inspirerende workshop krijg je concrete handvatten om de mismatch in jouw regio op scherp te zetten, nu en in de toekomst. We kijken naar de maximale potentie in het onderwijs om aan de toekomstige vraag te voldoen, en verkennen hoe de resterende mismatch op andere manieren kan worden aangepakt, bijvoorbeeld door zij-instroom, pendel en het aantrekken van werknemers van buiten de regio. Vervolgens gaan we na hoe in concrete stappen afspraken gemaakt kunnen worden. Voorbeelden uit andere regio’s passeren de revue.

 

Workshop: Mismatch onderwijs arbeidsmarkt: aanpakken!

Datum: 6 december 2018

Tijden: 15:00 – 17:00

Locatie: Lange Kleiweg 50F, Rijswijk

Borrel: Vanaf 17.00 uur

Kosten: Geen

 


Naam *

E-mailadres *

Telefoonnummer *







Workshop

Co productie sociaal domein, hoe doe je dat?

De afgelopen jaren zijn veel stappen gezet om de transformatie in het sociale domein te bewerkstelligen of het nu gaat vrijwilligers en mantelzorgers, een nieuw dienstverleningsmodel of sociale wijkteams. Een volgende stap is een nieuw samenspel tussen inwoners en gemeente. De gemeente treedt steeds terug om plaats te maken voor het eigen initiatief en de zelfredzaamheid van burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hoe bied je hiervoor ruimte met innovatie en gebiedsgericht werken?

We duiken in een aantal concrete casussen van zorgcoöperaties, mantelzorg en totstandkoming van ouderenbeleid in coproductie. Wat zijn de succesfactoren van succesvolle coproductie? Hoe sluit je als gemeente aan op de energie van de initiatieven? Wat betekent dit voor bestaande (beleids) kaders? Wat betekent dit voor de werkwijze? Hoe zorg je met elkaar voor continuïteit? Wat faciliteer je wel en wat niet?

 

Workshop: Co productie sociaal domein, hoe doe je dat?

Datum: 10 januari 2019

Tijden: 15:00 – 17:00

Locatie: Lange Kleiweg 50F, Rijswijk

Borrel: Vanaf 17.00 uur

Kosten: Geen


Naam *

E-mailadres *

Telefoonnummer *







Workshop

De nieuwe wijkaanpak

De wijken zijn terug van weggeweest. Sociaal economische verschillen in de stad nemen toe, concentratie van problemen rond onderwijs, werk, wonen en criminaliteit zet de weerbaarheid van de stad onder druk. Tegelijk nemen inwoners, bedrijven en instellingen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving bijvoorbeeld op het gebied van zorg, duurzaamheid en zwerfafval. Wat zijn de nieuwe thema’s in de nieuwe wijkenaanpak? Hoe faciliteer je effectief de beweging in de wijk? Hoe lever je samen maatwerk? Wat betekent dit voor de samenhang in het gebiedsgerichte werken.

Vanuit onze jarenlange ervaring in de wijkenaanpak nemen we je mee in de ontwikkeling in de loop der jaren. Waar staan we nu? Welke lessons learned uit het verleden zijn actueel? Hoe kom je samen met alle betrokkenen in 4 stappen tot een DEAL die echt uitvoerbaar is? En hoe kom je samen tot een programma dat ook werkelijk het verschil maakt?

 

Workshop: De nieuwe wijkaanpak

Datum: 7 februari 2019

Tijden: 15:00 – 17:00

Locatie: Lange Kleiweg 50F, Rijswijk

Borrel: Vanaf 17.00 uur

Kosten: Geen


Naam *

E-mailadres *

Telefoonnummer *







Workshop

Samen maatschappelijk vastgoed optimaliseren

Een duurzaam, modern maar ook betaalbaar aanbod van voorzieningen is van groot belang. Maar hoe speelt u in op veranderingen in de bevolking waardoor vraag en aanbod niet meer op elkaar aansluiten? Hoe kunnen we jaarlijkse tegenvallers in de exploitatie voorkomen? Kunnen we functies slim combineren? Waar gaan we in functionele kwaliteit investeren en waar niet? Welke objecten lenen zich eventueel voor verkoop? En als we minder in stenen stoppen, kunnen we dan meer geld aan mensen besteden? En hoe zorgen we dat bewoners en maatschappelijke partners meedoen om tot slimme oplossingen te komen?

Aan de hand van aansprekende voorbeelden gaan we in op de vragen: hoe krijgen we de basis op orde? (database te vullen met alle kerngegevens van het maatschappelijk vastgoed, begrotingskaders scenario’s); Hoe benutten we de ideeën en wensen van bewoners? Hoe kunnen we samen afspraken maken en concreet tot actie overgaan?

 

Workshop: samen maatschappelijk vastgoed optimaliseren

Datum: 7 maart 2019

Tijden: 15:00 – 17:00

Locatie: Lange Kleiweg 50F, Rijswijk

Borrel: Vanaf 17.00 uur

Kosten: Geen


Naam *

E-mailadres *

Telefoonnummer *