Economische structuurversterking

De Nederlandse economie zit weer in de lift. Het herstel zet door maar (nog) niet iedereen voelt de gevolgen hiervan. Bedrijven die ternauwernood het hoofd boven water hebben weten te houden tijdens de crisisjaren blijven kwetsbaar.
De pandemie heeft opnieuw voor een grote klap gezorgd. Mede door de steunmaatregelen blijft de schade echter beperkt. Wel wordt steeds duidelijker dat de Nederlandse economie nog meer moet gaan inzetten op kennis, innovatie en ondernemerschap.
De werkloosheid is wordt steeds kleiner – intussen is in bijna alle regio’s en alle sectoren van een tekort op de arbeidsmarkt. Dit tekort dreigt de groeiambities te verstoren.
Tegelijk met het economisch voorspoed is er hernieuwde aandacht voor de stedelijke regio’s die o.a. tot uiting komt in de Agenda Stad. De aantrekkende economie en de aandacht voor de stad

kunnen tezamen zorgen voor een stevige impuls in de stedelijke economie.

Daarbij is een aantal vragen voor CEO’s, directeuren, beleidsmakers en onderzoekers aan de orde waar Public Result zich mee bezig houdt:

• Waar verdienen we ook over tien jaar nog ons geld mee?
• Wie zijn de medewerkers die dat geld gaan verdienen en hoe houden of krijgen we die hier?
• Hoe versterken we de toegang tot kennis en het innovatief vermogen van het mkb?
• Wat is er voor nodig om je op deelgebieden van de economie te ontwikkelen tot wereldspeler?
Werken bij Public Result?