Interim Economische structuurversterking, Krimp & Bevolkingstransitie, Onderwijs, Regionale investeringsagenda, Sport, Wijkenaanpak, Wonen

Complexe (verander)opgaven vragen soms een frisse blik, een kwartiermaker die de boel in de stijgers zet of een onafhankelijke derde die vastgeroeste onderhandelingen weer op gang kan brengen.

Wat levert Public Result?

Public Result levert graag tijdelijk een impuls aan organisaties. Hoewel er geen receptuur bestaat voor een effectieve invulling van tijdelijke functies vinden wij de volgende uitgangspunten daarbij van belang:

  • Een uitdagende visie en het gevoel van urgentie: Het opzoeken van het urgentiebesef bij partijen (wat is het welbegrepen eigenbelang) en het formuleren van een visie die ratio én gevoel aanspreekt is dan veelal van groot belang.
  • Een ruggengraat: Public Result zoekt bij de uitvoering van haar opdrachten altijd naar een sterke ruggengraat om de opdrachten uit te voeren: een hecht team met een stevige backing!

  • Ruimte voor innovatie: Een innovatieve, ambitieuze en integrale visie zal een dito onconventionele uitwerking moeten kennen.
  • Lange adem en korte termijn successen: Een essentieel element in de planvorming is de combinatie van een lange termijn strategie en korte termijn successen. Een goede communicatie hierover is cruciaal.

 

Doordat we vooraf de resultaten van onze inzet scherp met u definiëren, weet u wat u kunt verwachten en hoe we daarnaar toewerken. Wij hebben diverse interim opdrachten uitgevoerd, waaronder voor gemeente Den Haag,  Amsterdam, Rheden, Neder-Betuwe en de Veiligheidsregio Midden Holland.


Nieuws

 
Over kennisgebied Economische structuurversterking

Economische structuurversterking

De Nederlandse economie zit weer in de lift. Het herstel zet door maar (nog) niet iedereen voelt de gevolgen hiervan. Bedrijven die ternauwernood het hoofd boven water hebben weten...

Lees verder >

Werken bij Public Result?