Projectleider Gezond Gewicht Wijkenaanpak, Wonen, Zorg

Overgewicht bij jeugd is in heel Nederland een serieus gezondheidsprobleem. Het manifesteert zich vooral ook onder de jeugd in grote steden. Haagse cijfers uit 2004 laten zien dat bij 18% van de kinderen sprake is van overgewicht. Naast het begeleiden van kinderen met overgewicht is het voorkomen van overgewicht belangrijk. Den Haag is al lange tijd actief bezig met het ontwikkelen van initiatieven en een integrale aanpak voor het verminderen en voorkomen van overgewicht bij jongeren. De gemeente Den Haag heeft daarom voor de periode 2006-2009 het actieprogramma Gezond Gewicht opgezet. Dit actieprogramma heeft als doel het aantal kinderen met gezond gewicht te laten toenemen in deze periode.

Public Result heeft in 2009 en 2010 een interim projectleider Gezond Gewicht geleverd, die verantwoordelijk is geweest voor het goed afronden van het lopende project, en het voorbereiden van de werkzaamheden voor de periode vanaf 2010. Concrete werkzaamheden waren het monitoren en bijsturen van diverse lopende projecten zoals de werkzaamheden van de JGZ en de Gewichtige Vakleerkracht, het maken van een boekje ter afronding van het actieprogramma en het schrijven van een plan van aanpak voor de komende 5 jaar voor Gezond Gewicht.

Nieuws

Werken bij Public Result?