Projectleider en beleidsondersteuning VGZ-Volksgezondheid Wonen, welzijn en zorg

Voor de afdeling Maatschappelijke Zorg en Volksgezondheid, cluster VGZ (infectieziektebestrijding en hygiëne) heeft Public Result tijdelijk de functies van beleidsondersteunende medewerker en projectleider ingevuld. In de tijdelijke functies zijn bijvoorbeeld onderwerpen als infectieziektebestrijding, SOA-Aids en beleid ten aanzien van tienermoeders aan bod gekomen.

Beleidsdossiers

Daarvoor zijn onder andere subsidiebeschikkingen, een regionale samenwerkingsovereenkomst en een uitvoeringsprogramma opgesteld en zijn beleidsdossiers beheerd.

Daarnaast is de clustermanager ondersteund met als doelen het beter leggen van dwarsverbanden met andere beleidsvraagstukken, een vanzelfsprekende afbakening in werkzaamheden te creëren evenals een duidelijk gezicht naar buiten toe te vertonen.

Nieuws

Over kennisgebied Wonen, welzijn en zorg

Wonen, welzijn en zorg

Tegenwoordig hebben gemeenten een sleutelrol in het samenspel van wonen, welzijn en zorg. Zij hebben minder budget ter beschikking, maar zijn wel verantwoordelijk voor goede zorg v...

Lees verder >
Gekoppelde producten
Interim Alle producten